Czy wiesz, kto ma prawo do domu po rozwodzie?

Czy wiesz, kto ma prawo do domu po rozwodzie?

4 października 2022 Wyłączono przez root_800

W Polsce rośnie liczba rozwodów – szacuje się, że już co trzecie małżeństwo kończy się w ten sposób. Dla wielu par rozwód to nie tylko trudny emocjonalnie czas, ale też moment, kiedy konieczny jest podział majątku. Jednym z palących tematów jest wspólny dom. Kto ma prawo do domu po rozwodzie? Okazuje się, że sprawa może okazać się skomplikowana!

 

Kto ma prawo do domu po rozwodzie – co trzeba ustalić?

Aby możliwe było ustalenie, kto ma prawo do domu po rozwodzie, konieczne jest ustalenie, czy dom został zakupiony przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa czy też może przed jego zawarciem. Istotne jest także to, kto łożył na zakup domu – czy był to zakup ze wspólnych pieniędzy, czy też może jeden z małżonków w całości sfinansował zakup? Dom mógł być również nabyty za pieniądze pochodzące z darowizny jednego z rodziców małżonków. Jeszcze inną sytuację mamy, kiedy dom wybudowany jest na ziemi otrzymanej przez jednego z małżonków od rodziców czy dziadków w formie prezentu. O ile sytuacja jest prostsza, kiedy do budowy domu dochodzi w trakcie trwania małżeństwa, o tyle sytuacja komplikuje się, kiedy ziemia, na której stoi dom, stanowi własność jednego z małżonków. Kto ma prawo do domu po rozwodzie w takiej sytuacji?

 

Kto ma prawo do domu po rozwodzie – litera prawa

Jeśli dom wybudowany został w czasie trwania małżeństwa, każdy z małżonków ma do niego prawo. Jeśli dom stoi na ziemi jednego z małżonków, siłą rzeczy zatrzymuje on ten dom po rozwodzie. Nie jest jednak tak, że drugi małżonek pozostaje z niczym. Jeśli środki przeznaczone na budowę domu pochodziły ze wspólnego majątku, drugi małżonek może i powinien domagać się ich zwrotu. Podobnie jest w kwestii zaciągniętego i spłaconego kredytu. W czasie rozwodu warto rozeznać się z prawami dotyczącymi podziału majątku, w tym również temu, kto ma prawo do domu po rozwodzie. Pomocni okażą się również prawnicy, którzy rzeczowo wytłumaczą zawiłości prawne.