Jesienna potrzeba ogrzania się

Jesienią warto zadbać o podgrzanie atmosfery. Zwłaszcza gdy ogarniają nas ponure nastroje, a szarość czyha na każdym kroku. To jesienne ciepło powinno mieć wymiar metaforyczny, ale też dosłowny. Musi znajdować się zarówno w sferze...

Read More