Ogród naturalistyczny

Ogród naturalistyczny to piękno samo w sobie. To uwolnienie natury w jej elementarnej formie i uwolnienie kreatywności człowieka, który nagle zdaje sobie sprawę z tego, że stanowi cząstkę przyrodniczego świata. Przestrzeń tego typu składa się nie tylko z roślin, którym daje się swobodę, ale także z naszych odczuć, które płyną sobie w kierunku dowolności, kontemplacji i harmonii. W ogrodzie naturalistycznym bowiem liczy się zachowanie umiaru, umiejętność zatrzymania się i pochylenia nad tym, co daje nam i tworzy dla nas sama natura. W takim ogrodzie można się zapomnieć i zakochać na zawsze. Zapewnia nam on wiele możliwości wyrażania siebie i poznawania siebie poprzez emocje, które budzą się wraz ze spacerami pośród leśnych zakątków czy podczas wsłuchiwania się w dźwięki ogrodowego strumienia.

Angielski ogród naturalistyczny

Sięgając do historii ogrodnictwa, trafiamy na ogrody w stylu angielskim. Takie, którym przeciwstawiano rygor formalny ogrodów francuskich. Te pierwsze tworzone były głównie w oparciu o samoistną kreatywność natury. W ogrodach angielskich ogrodnik był poniekąd tym, który wspomagał przyrodę. Wyznaczał jej granice. Natomiast w ogrodzie francuskim ogrodnik był artystą, który podporządkowywał sobie absolutnie naturę. Ogród naturalistyczny to zatem przestrzeń w duchu angielskim, gdzie liczy się artyzm natury, który człowiek powinien umiejętnie wyeksponować, żeby się nim rozkoszować w każdej chwili.

Motywy kamienne i wodne w ogrodzie naturalistycznym

W ogrodzie naturalistycznym powinno znaleźć się wszystko to, co pochodzi wprost od natury. Dlatego prawdziwym skarbem w takiej przestrzeni będą na przykład wiekowe drzewa, wokół których można zaaranżować leśny zakątek. Zresztą powstanie on tam szybko sam, a my możemy ten specyficzny mikroklimat oraz nastrój wykorzystać, umieszczając w takim miejscu na przykład ogrodowy domek czy altankę.

Ogród naturalistyczny musi wyglądać tak, jakby przyroda tworzyła go od wieków. To jakby przestrzeń celowo postarzona. Taka, w której tworzy się górskie wodospady czy źródła, wykorzystując do tego najlepiej kamień naturalny. W takim miejscu doskonale też wyglądać będą jakby wiekowe mury ułożone z kamienia czy nawet mała architektura tego typu, nawiązująca do tradycji wiktoriańskiej. Także motywy kamienne czy drewniane w bardziej nowoczesnej wersji fantastycznie uzupełnią wizję naturalistycznego ogrodu. Na przykład wtedy, gdy stanowią część kompozycji w stylu land art.