Estetyka ogrodu i estetyka przyrody

Ogród to coś więcej niż obszar działań. To także strefa doznań – zarówno dla tego, kto go tworzy jak i dla osób, które po prostu do niego wkraczają. Doznają wówczas niezwykłych rzeczy. Obcują z pewnym rodzajem piękna, które często nawet trudno określić, tak bardzo wymyka się klasyfikacjom. To niewyrażalne piękno właśnie, znajdujące się poza słowami, stanowi wielką wartość.

Czym jest estetyka ogrodu?

Piękno ogrodu można potraktować jako wartość estetyczną i w ten sposób je rozważań oraz konstruować. Kiedy zaczniemy myśleć o naszej przestrzeni jako o źródle najgłębszego oczarowania, wówczas odkryjemy jej rzeczywisty artyzm. Zrozumiemy, że nie tylko dzieła sztuki mogą być estetycznie interesujące i inspirujące, ale również natura w rozmaitych układach.

Czym jest estetyka przyrody?

Estetykę ogrodu można włączyć do estetyki przyrody, która z kolei stanowi część filozofii przyrody. W ten oto sposób doceniamy jakby samą naturę i jej piękno. Staramy się spojrzeć na dzieła samej przyrody jak na przejawy pewnego artyzmu. Nasze istnienie łączymy z kreatywnością natury. Zaczynamy rozumieć, że my też stanowimy jej cząstkę.

Czym jest antropologia filozoficzna?

Takie myślenie rozwija Gernot Böhme w swojej antropologii filozoficznej, w której byt ludzki traktowany jest jako połączenie umysłu i cielesności, czyli ma aspekt intelektualny i przyrodniczy. Böhme zajmuje się w swoich pracach także estetyką ogrodów. Przedstawia na przykład historię dwóch najważniejszych typów ogrodów: francuskiego i angielskiego.

Filozof podkreśla, że dla człowieka jego związek z naturą ma znaczenie elementarne. Nawet we współczesności opartej na technologii nie potrafimy szczęśliwie funkcjonować poza naturą. Przydomowy ogród może więc nam pomóc w prosty sposób przybliżyć się do lepszej i pełniejszej egzystencji.